LASERLJUSET FÖRKORTAR LÄKNINGSPROCESSEN.

Vad som bland annat förefaller ske, är att laserljuset triggar immunresponsen hos immunceller genom att öka immuncellernas känslighet, vilket leder till frigörandet av ämnen som startar en immunologisk kedjereaktion, vilken bland annat innefattar triggandet av monocytiska, neutrofila och eosinofila kemotaktiska faktorer (NCF, MCF, ECF).


Polis Ylva Lindström med tjänstehunden Zack arbetande i Stockholm

Dessa faktorer tillsammans drar till sig neutrofila granulocyter, monocyter och eosinofila celler i den påverkade ytan. Kedjereaktionen ovan omfattar även bildandet av den rörelseinhiberande faktorn MlF, vilken bromsar makrofagernas rörelseförmåga och som i sin tur leder till att. de nämnda cellerna förs in i och sedan stannar kvar i de påverkade områdena. Kedjereaktionen kan även ge en ökning av hudreaktionsfaktorn SRF. Detta påverkar blodkärlens permeabilitet (genomsläpplighet) varigenom blodcirkulationen stimuleras och därigenom transporten av skyddande celler in till det stimulerade området.

Vid studium av sårvätska före och efter laserstimulering kunde konstateras att om inga lymfocyter fanns bland leukocyterna före stimuleringen så kunde man efter densamma mäta upp att det fanns mellan 4 och 10 % och att denna ha1t ökade efter nästa stimulering.

En motsvarande ökning skedde av halten monocyter.

Vidare kunde konstateras att följande immunoproteiner ökade efter en enda stimulering: IgG, Albumin, A1-lipoprotein, IgG, A1-antitrypsin, Transferin, A2-macroglobulin, IgA, m.fl. Ökningen var störst hos de förstnämnda och avtar sedan. Den var även individuell hos olika patienter, beroende på deras mottaglighet för laserbehandling.

Slutligen har man på olika håll mätt upp ökningen av granulationsvävnad i sår och fann då att den var 2,4 gånger större efter behandling med HeNe-laser än efter behandling med GaAlAs-lysdiod (LED).

Ytterst kortfattat skulle man kunna säga att laserstrålningen stimulerar huden till en bättre funktion och underlättar kroppens förmåga att komma tillrätta med problemen.

Laserns djupverkan är cirka 1 cm, men verkan torde i praktiken kunna vara något större genom att immunoämnen transporteras genom den ökade blodcirkulationen.