Stretching för hund
Inom idrotten översätter man ordet stretching med töjning. Vilket innebär att man målmedvetet för en bendel mot ett avsett läge, aktivt och långsamt. Bilderna nedan visar och beskriver hur man stretchar en hund. Övningarna utförs när hunden är lugn och avslappnad.

Viktigt
Är att hunden är fysiskt och funktionellt frisk, samt i god kondition, för att du skall kunna börja stretcha den.

Syftet med stretching är naturligtvis att förebygga skador och är ett måste för brukstävlande- och tjänste hundar, men även hemmahunden mår bra av att få de olika muskelgrupperna stretchade.

Stretching är något som skall ingå i hundens omvårdnad. När man töjer på en muskel eller en muskelgrupp längs den och samtidigt ökas blodcirkulationen, vilket ökar rörligheten.

1. Lyft frambenet. Håll under knäleden samt runt tassen. Böj i knäleden samt pressa knät mot bogen i c:a 15 sek. 2. Håll under knäleden och lyft benet uppåt i utsträckt läge tills motstånd känns. Knäleden skall vara utsträckt - ej böjt ! Håll i 15sek.
 
3. Lyft frambenet böjt i knäleden.
Håll om tassen och ovanför knät.
Dra benet lätt utåt tills motstånd känns och håll i 15 sek
4. Håll runt knät på frambenet. Lyft benet och pressa det rakt bakåt tills motstånd känns. Håll i 15 sek.
 
5. Håll under hasleden på bakbenet och lyft. Hasleden skall vara rak. Pressa framåt uppåt. Håll i 15 sek. 6. Håll ena handen runt knäleden och lyft uppåt/bakåt. Benet skall vara rakt utsträckt. Använd andra handen vid behov runt hasen och dra benet lätt utåt. Håll det utsträckt i 15 sek.
 

7. Vik bakbenet i knä- och hasled. Håll under hasleden och lyft lätt uppåt/utåt till motstånd känns i muskellaturen. Håll i 15 sek.